Redactie

Binnen de redactiefase van het uitgeefproces bied ik de volgende diensten aan:

 • projectcoördinatie
 • inhoudelijke redactie
 • taalkundige redactie
 • correctie

op het gebied van fictie en non-fictie, voor alle leeftijden, in het Nederlands en in het Fries.

 

Projectcoördinatie

 • planning
 • opstellen auteursinstructies en/of redactiehandleidingen
 • auteursbegeleiding
 • coördinatie van het redactie- en vormgevingsproces
 • proevencontrole tot aanleveren schoon, drukklaar bestand

 

Inhoudelijke redactie

 • Zijn opbouw en structuur (o.a. indeling in hoofdstukken, paragrafen en alinea’s) logisch en consequent?
 • Klopt het verhaal?
 • Kloppen de feiten?
 • Moeten bronnen, links, notenapparaat, literatuurlijst en/of register steekproefsgewijs of volledig gecheckt worden?
 • Moet er codering aangebracht worden voor de vormgever?

 

Taalkundige redactie

 • spelling
 • grammatica
 • semantiek
 • stijl

 

Correctie

 • spel-, taal- en typefouten
 • interpunctie
 • afbrekingen
 • weduwen en wezen
 • inhoudsopgave en paginering
 • pagina-, hoofdstuk-, figuur- en bronverwijzingen
 • plaatsing figuren (foto’s, tekeningen, tabellen, grafieken) en bijschriften
 • consequente toepassing typografie

 

Voor meer informatie over mijn werkervaring zie LinkedIn.