De ûndertoan, net de muzyk

[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=1lyu1KKwC74[/embedyt]

Wat is it dochs dat my oanlûkt yn minsken dy ’t út ’e toan falle, oan nee-sizzers? Us heit wie in nee-sizzer (sjoch it foarige blogje), mar dat sil dochs net alles wêze, want hiel lang wie ús heit no net fuortendaliks myn grutte foarbyld, wylst ik dy foarkar foar nee-sizzers, foar bygelyks seerôvers (Sandokan!) en Robin Hoods, al te pakken hie doe ’t ik noch in lyts famke wie. Doe ’t ik in jier as 8 wie, woe ik it leafst sels de seerôver wêze (mar belâne meastentiids yn de rol fan haremdame). Lees meer of lês mear