Redactie


Binnen de redactiefase van het uitgeefproces bied ik de volgende diensten aan:

 • projectcoördinatie
 • auteursbegeleiding
 • inhoudelijke redactie
 • taalkundige redactie

Projectcoördinatie

 • planningen maken
 • auteursinstructies en/of redactiehandleidingen schrijven
 • redactie- en vormgevingsproces coördineren
 • proevencontrole tot aanleveren schoon, drukklaar bestand

Taalkundige redactie

 • spel-, taal- en typefouten
 • interpunctie
 • grammatica
 • semantiek
 • stijl

Auteursbegeleiding

 • van eerste opzet tot uitgeefplan
 • online en offline begeleiding tijdens het schrijven
 • tips en suggesties a.d.h.v. proefhoofdstukken
 • feedback op één of meer (her)schrijfrondes

Belangrijkste fondsen

 • taal & literatuur
 • geschiedenis & actualiteit
 • cultuurhistorie & cultureel erfgoed
 • mens & maatschappij

Inhoudelijke redactie

 • checken inhoudsopgave, koppen en verwijzingen
 • zijn opbouw en structuur (o.a. indeling in hoofdstukken, paragrafen en alinea's) logisch en consequent?
 • klopt het verhaal?
 • kloppen de feiten?
 • moeten bronnen, links, notenapparaat, literatuurlijst en/of register steekproefsgewijs of volledig gecheckt worden?
 • kloppen de verwijzingen naar figuren, literatuur en/of andere bronnen?
 • moet er codering worden aangebracht voor de vormgever?

Voor meer informatie over mijn werkervaring zie LinkedIn.

Enkele van de boeken waar ik de afgelopen jaren als redacteur bij betrokken was:


De geschiedenis van Nederland in 100 kaarten

Marieke van Delft, Reinder Storm, Peter van der Krogt, Marleen Smit, Bram Vannieuwenhuyze & Huibert Crijns; Lannoo, 2019

Lees meer.


Ontmoetingen in het Westen

Johan Verberckmoes; Pelckmans Pro, 2019

Lees meer.


Ontmoetingen in het Oosten

Patrick Pasture; Pelckmans Pro, 2019

Lees meer.


Jenny, een theaterleven

Xandra Knebel; Uitgeverij Water, 2018

Lees meer.


De Grote Rubens Atlas

Gunter Hauspie; Lannoo, 2018

Lees meer.


Zandhappen; generaal in Afghanistan

Mart de Kruif; Uitgeverij Water, 2018

Lees meer.


Atlas van de Nederlandse Taal

Mathilde Jansen, Nicoline van der Sijs, Fieke Van der Gucht & Johan De Caluwe; Lannoo, 2017

Bekroond met de Jaarprijs Wetenschapscommunicatie 2018 van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB).

Lees meer.


Holland Dada en de internationale context

Teksten: Paulo Martina, K. Schippers, Annemieke Keizer-Sloff, Remco Heite, Hester Jenkins, Dick Adelaar, Emanuel Overbeeke & Niels Bokhoove; Vormgeving: Gert Jan Slagter;
Bornmeer, 2016

Lees meer.